ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7 : สรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

กรมทางหลวงร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินเทลแพลน จำกัด ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 2445 ต.แสลงโทน - บ.ไพบูลย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม ด้านจราจรและขนส่ง ด้านสิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโนนสุวรรณ โรงแรมเทพนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ และผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 100 คน

 

ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุดต่อไปไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1     
โพสโดย : admin  | 18 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 230  ครั้ง