ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 6 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

ด้วยกรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินเทลแพลน จำกัด ให้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 2445 ต.แสลงโทน - บ.ไพบูลย์ จ.บุรีรัมย์ นั้น

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม ด้านจราจรและขนส่ง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโนนสุวรรณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวมนสิกานต์ จันทราช เจ้าหน้าที่บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 06 2916 9747 หรือ 08 5813 1107 และ 0 2805 6660 – 3 ต่อ 12 E-mail : eia.highway2445@gmail.com เป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1     
โพสโดย : admin  | 19 มิ.ย. 2566  | เข้าชม : 237  ครั้ง