ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 : สรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

กรมทางหลวงร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินเทลแพลน จำกัด ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 2445 ต.แสลงโทน - บ.ไพบูลย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 61 คน

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม จำนวน 34 คน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.36 เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ และร้อยละ 11.76 ไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ เนื่องจากกังวลว่าหากมีโครงการ จะทำให้รถใช้ความเร็วมากขึ้น และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งคณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาใความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุดต่อไป


ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1     
โพสโดย : admin  | 07 มิ.ย. 2566  | เข้าชม : 237  ครั้ง